Algemene Voorwaarden

read in English below

Lees a.u.b. deze algemene voorwaarden aandachtig. Het gebruik van de studio en aankopen zijn onderhevig aan deze voorwaarden. Door yoga sessies te volgen gaat eenieder akkoord met deze voorwaarden.

Tula behoudt het recht om deze regels aan te passen en te wijzigen wanneer nodig. Zulke wijzigingen worden gepubliceerd op deze pagina en zijn bindend voor studenten.

Betalingen

Alle lessen moeten vooraf betaald worden en studenten gaan akkoord met de annuleringstermijnen zoals hier beschreven.

Helaas is er geen gratis introductieles, maar wel een leuke introductieaanbiedingen voor nieuwe studenten.

Voor gekochte lessen, rittenkaarten of abonnementen is geen geld terug te vragen.

Prijzen

De prijzen zijn vernoemd op deze pagina. Tula behoudt zich het recht deze prijzen te wijzigen.
Tula abonnees krijgen 1 maand voor de prijswijziging een melding via e-mail.

Abonnementen

Tula kent verschillende soorten abonnementen. Lees goed de voorwaarden op de tarievenpagina.

Met het Tula Daluren abonnement kun je van maandag t/m vrijdag yogalessen volgen (excl. Mysore) tussen 07.30 – 17.00uur.
Met het Tula Klein abonnement kun je 1 yogales per week (5 per maand) volgen.
Met het Tula Groot abonnementen kun je 2 yogalessen per week (9 per maand) volgen.
Met het Tula Onbeperkt abonnement kun je onbeperkt yogalessen volgen.
Met het Tula Mysore abonnement kun je alle lessen volgen en het Mysore programma meedoen.

Alle lestegoeden worden geteld per maand en ongebruikte tegoeden kunnen niet meegenomen worden naar een volgende maand.

Abonnementen zijn stads- en persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan een andere student.

Duur abonnementen
De minimale duur van een doorlopend abonnement is 1 maand.
Abonnementen worden zonder opzegging automatisch verlengd.

Kortingen
Tula Abonnees hebben voordelen in de vorm van kortingen. Een Tula Abonnee is iemand met een actief doorlopend abonnement.

Kortingen op workshops en trainingen die verkregen worden door het bezitten van een Tula abonnement worden verleend op de originele prijzen. Niet op early bird prijzen, of andere aanbiedingen.
Tula Abonnementen moeten actief zijn op de dag van betaling om in aanmerking te komen voor kortingen.

Tula Onbeperkt & Mysore leden ontvangen 10% korting op programma’s en trainingen. Let op, hierbij geldt een minimale duur van 3 maanden en het membership moet actief zijn op het dag van betaling.

Kortingscodes voor abonnees staan vermeld in de beschrijving van workshops.
Deze kunnen verwerkt worden in het check-out proces in het desbetreffende veld promotiecode. 

Pauzeren
Alle abonnementen kunnen gepauzeerd worden voor minimaal 2 weken en maximaal 1 maand. Dit mag twee keer per jaar via het online formulier.

De jaarkaart kan niet gepauzeerd worden.

Oude abonnementen die 3, 6 of twaalf 12 maanden vooruit betaald zijn kunnen niet gepauzeerd worden.

Als je je abonnement wilt pauzeren dan dien je dit uiterlijk 2 weken van te voren door te geven het online opzegformulier.

Opzeggen
Er geldt altijd een opzegtermijn van minimaal 2 weken voor de start van jouw nieuwe abonnementsperiode en je dient op te zeggen via het online opzegformulier.
Voorbeeld: wanneer jouw abonnement op 21 januari verlengd wordt, dan dien je voor 7 januari het online formulier te hebben ingevuld.

Er is geen restitutie mogelijk van betaalde abonnementen.

Mysore programma

Het Mysore programma kan alleen gevolgd worden met het Mysore abonnement of met een losse Mysore les of de Mysore rittenkaart.

Rittenkaarten

Wanneer je met een rittenkaart een les hebt geboekt en niet komt opdagen, dan zal de rit afgeschreven worden van je kaart. Zorg dat je op tijd annuleert als je niet mee kunt doen aan de les.

Rittenkaarten kunnen niet gepauzeerd of verlengd worden.

Restitutie van ongebruikte tegoeden is niet mogelijk.

Beginnen met yoga programma

Je kan éénmalig aan een Beginnen met yoga programma deelnemen. Het is dus niet mogelijk meerdere programma’s achter elkaar te volgen.

Na inschrijving voor het programma naar keuze ontvang je een betaallink. Deze dient uiterlijk binnen 7 dagen te worden voldaan. Na ontvangst van betaling wordt het programma gestart.

Deelname aan een Beginnen met yoga workshop als onderdeel van het programma wordt binnen de termijn van het programma gepland. Hierna vervalt deelname via je programma.

Het is mogelijk de workshop éénmalig te plannen, tot 3 maanden na afloop van het traject. Eenmaal gepland kan de datum niet meer gewijzigd worden. Mocht je de workshop willen verplaatsen, dan kan deze apart geboekt worden.

Alle privé sessies worden binnen de termijn van het traject gepland. Sessie kunnen niet buiten het traject om worden gepland. Zijn er nog sessies over aan het eind van je traject dan vervallen deze.

Als geplande sessies binnen 24 uur worden afgezegd, dan wordt de volle prijs van de sessie extra in rekening gebracht.

Cadeaubon

Cadeaubonnen kunnen online of in de studio aangeschaft worden. Het is één van de leukste cadeaus die je iemand kunt geven. Een cadeaubon kan tot 2 jaar na aankoop ingeleverd worden door de gelukkige en de waarde van de cadeaubon staat op de cadeaubon of in de ontvangen e-mail. Cadeaubonnen zijn op deze pagina beschikbaar.

Timing

Uit respect naar de docent en andere studenten vragen we dat je 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent. In het geval dat je te laat bent kun je helaas niet meer mee doen met de les. Ook kan het zijn dat wij jouw matje dan hebben vergeven aan een wachtende voor een les.

Om er zeker van te zijn dat je mee kunt doen aan een les adviseren we een matje te reserveren via ons online reserveringssysteem.

Een student die regelmatig niet op komt dagen wordt uitgesloten van online reserveren.

Wachtlijst

Wanneer een les vol is kun je je aanmelden voor de wachtlijst. Op het moment dat er een plekje vrijkomt ontvangen alle mensen op de wachtlijst tegelijkertijd een automatische e-mail met de mededeling dat de les geboekt kan worden. Wees op tijd, want wie het eerste reserveert heeft het plekje!

Annuleringen lessen

Je kunt een reservering voor een les gemakkelijk weer annuleren via het lesrooster of via de Tula Amsterdam app waarin je kunt inloggen met jouw persoonlijke Bsport inloggegevens. Klik vervolgens op Annuleren/Cancel achter de desbetreffende les.

Als je binnen 2 uur voor aanvang annuleert of niet komt opdagen is dat een Late Annulering. 

Wanneer je een abonnement hebt en niet komt opdagen zonder annulering, dan word je account tijdelijk geblokkeerd en vervallen alle toekomstige reserveringen.

Een les kan door Tula geannuleerd bij minder dan 3 reserveringen voor de les. Als een les geannuleerd wordt, dan ontvang je een automatische e-mail en worden kredieten teruggeboekt in jouw account.

Annuleringen workshops en meerdaagse programma’s

De prijzen van ééndaagse workshops zijn inclusief €15,- administratiekosten.
De prijzen van meerdaagse programma’s zijn inclusief €50,- administratiekosten.

Workshops en programma’s kunnen tot 7 dagen voor de geplande workshop per e-mail geannuleerd worden.
Bij annulering tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop worden de administratiekosten in rekening gebracht. Het resterende bedrag zal gerestitueerd worden.
Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

Trainingen

Tula Trainingen zijn alle trainingen die apart vermeld staan onder het kopje Trainingen.
Voor alle Tula Trainingen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze kun je hier lezen.

Sluitingsdagen

Tula is gesloten op Koningsavond, Koningsdag, Kerstavond, Eerste Kerstdag & Tweede Kerstdag, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag.

Gezondheid

Studenten met een lage/hoge bloeddruk en/of hart aandoeningen worden geadviseerd niet deel te nemen aan de actieve yogalessen, tenzij ze een schriftelijke toestemming hebben van een arts. In geval van twijfel moet de student een dokter raadplegen. Studenten moeten ten alle tijden de studio melden dat er gezondheidsproblemen zijn.

Persoonlijke bezittingen

Vanwege veiligheidsoverwegingen adviseren we om waardevolle bezittingen thuis te laten. Je kunt deze spullen eventueel plaatsen op een veilige plek in de studio, waaronder ook de kast en koven in de studio’s vallen. In Tula Bos en Lommer zijn er kluisjes voor kleine zaken zoals portemonnees en telefoons.

Tula, de hosts en de docenten zijn nooit aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Kleding

Studenten wordt gevraagd om zich gepast te kleden zodat de zedigheid ten alle tijde wordt bewaard tijdens het beoefenen van yoga in de lessen. Ondergoed, strings, zwemkleding etc. worden niet beschouwd als gepaste kledij.

Bij Aerial yoga dien je altijd een shirt met mouwtjes te dragen waarbij de oksels bedekt zijn. Dit in verband met de hygiene.

Tula is een schoenvrij gebied. Alle schoenen worden geplaatst in ons schoenenrek dat bij de ingang staat.

Veiligheid

Omdat iedereen op blote voeten loopt is alles wat breekbaar is en scherven kan voortbrengen uitgesloten van toegang tot de yoga ruimtes.

​De Tula crew heeft ten alle tijde het recht om iemand toegang tot de studio te weigeren.

Hygiëne

Eten is niet toegestaan in de studio’s.

​Studenten mogen niet blootvoets door de studio wandelen wanneer ze last hebben van voetschimmel of andere besmettelijke voetaandoeningen.

Persoonlijke hygiene vinden we belangrijk. Overheersende luchtjes, zowel zweet als parfum, worden niet gewaardeerd. De Tula crew kan je hier op aanspreken en vragen dit te verhelpen.

Verantwoordelijkheid Statement

Noch Tula, noch de docenten of host zijn verantwoordelijk voor blessures of aandoening bij studenten. De student moet ten alle tijde de docent juist informeren over medische beperkingen of klachten. Wanneer er gezondheidskwesties zijn raden we aan een dokter te raadplegen. Wanneer je tijdens de yogales pijn voelt opkomen, stop dan met de oefening en licht de docent in.

Wanneer er vragen, klachten of opmerkingen zijn kan dit gemaild worden naar hello@tulayogastudios.nl, of bekijk onze klachtenprocedure.

Privacy & persoonsgegevens

Tula bewaart alleen persoonsgegevens die nodig zijn om een account aan te maken in het reserveringssysteem Bsport. Deze gegevens zijn: naam en mailadres. In het geval van abonnees waarvan de betaling per automatische incasso gaan bewaart Bsport de bankgegevens. Zelf kun je ervoor kiezen om meer informatie in je account op te nemen.

De bewaarde gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derde partijen.

Wanneer iemand 6 maanden niet actief is geweest bij Tula wordt zijn/haar account verwijderd. Op verzoek kunnen we een account eerder verwijderen.

English

 

Please read these terms and conditions carefully. Use of the studio and purchases are subject to these terms and conditions. By joining yoga sessions, everyone agrees to these conditions.

Tula reserves the right to adapt and change these rules when necessary. Any such changes will be posted on this page and will be binding.

Payments

All classes must be paid for in advance and students agree to the cancellation terms outlined on this page.

Unfortunately, there are no free introduction classes, but there are nice introductory offer for new students.

No refunds can be requested for purchased single sessions, class cards or memberships. 

Prices

The prices are listed on this page. Tula reserves the right to change these prices.
Tula members will receive a notification via email 1 month before the price change.

Memberships

Tula has different types of memberships. Read the conditions on this page carefully.

With the Tula Daluren membership you can take yoga classes (excl. Mysore)  from Monday to Friday between 7:30 AM and 5:00 PM.
With the Tula Klein membership you can take 1 yoga class per week (5 per month).
With the Tula Groot membership you can take 2 yoga classes per week (9 per month).
With the Tula Unlimited membership you can take unlimited yoga classes.
With the Tula Mysore membership you can take all classes and participate in the Mysore program.

All credits are counted per month and unused credits cannot be carried over to the next month.

Memberships are city-based and personal and cannot be transferred to another individual.

Duration memberships
The minimum duration of a continuous membership is 1 month.
Memberships are automatically renewed without notice.

Discounts
Tula Members have benefits in the form of discounts. A Tula Member is someone with an active continuous membership.

Discounts on workshops and trainings obtained by owning a Tula membership are granted on the regular prices. Not on early bird prices, or other offers.

Tula Unlimited & Mysore members receive a 10% discount on programs and training. Please note, a minimum duration of 3 months applies and the membership must be active on the day of payment.

Discount codes for members are listed in the description of workshops.
These can be processed during the check-out process in the relevant promocode field.

Pause
All memberships can be paused for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 month. This is allowed twice a year via the online form.

The annual pass cannot be paused.

Old memberships that have been paid 3, 6 or twelve 12 months in advance cannot be paused.

If you want to pause your membership, you must notify us at least 2 weeks via the online form.

Termination
If you want to cancel your membership you can use the the online cancelation form. There is always a notice period of at least 2 weeks before the start of your new membership period.
Example: if your membership is renewed on January 21st, you must have fill out the online form before January 7th.

There are no refunds for paid memberships.

Mysore program

The Mysore program can only be followed with the Mysore membership or with a Mysore drop-in or class card.

Class cards

If you have booked a class with a class card and do not show up, the credit will be deducted from your card. Make sure you cancel on time if you cannot participate in the class.

Class cards cannot be paused or extended.

Refunds of unused credits are not possible.

Beginners programs

You can participate in a Beginners programs once. It is therefore not possible to follow multiple programs in succession.

After registering for the program of your choice, you will receive a payment link. This must be paid within 7 days at the latest. The program will start after receipt of payment.

Participation in a Beginners workshop as part of the program will be scheduled within the program term. After this, participation through your program will expire.

It is possible to plan the workshop once, up to 3 months after the end of the program. Once planned, the date cannot be changed. If you want to move the workshop, it can be booked separately.

All private sessions are planned within the timeframe of the program. Sessions cannot be scheduled outside the program. If there are any sessions left at the end of your program, they will be cancelled.

If scheduled sessions are canceled within 24 hours, the full price of the session will be charged additionally.

Giftcard

Gift vouchers can be purchased online or in the studio. It is one of the nicest gifts you can give someone. A gift voucher can be redeemed by the lucky person up to 2 years after purchase and the value of the gift voucher is stated on the gift voucher or in the email received. Giftcards can be purchased on this page.

Timing

Out of respect for the teacher and other students, we ask that you arrive 5 minutes before the start of the class. If you are late, you will unfortunately no longer be able to participate. We may have given away your spot to someone on the waiting list.

To ensure that you can join the class, we recommend that you reserve your mat via our online reservation system.

A student who regularly does not show up will be excluded from making online reservations.

Waiting list

When a class is full you can sign up for the waiting list. When a spot becomes available, all people on the waiting list will simultaneously receive an email informing them that the class can be booked. Be on time, because whoever books first will get the spot!

Cancelling classes

You can easily cancel a reservation for a classes via the class schedule or via the Tula Amsterdam app where you can log in with your personal Bsport login details. Then click Cancel behind the relevant class.

If you cancel within 2 hours before the start or do not show up, this is a Late Cancel.

If you have a membership and do not show up without cancellation, your account will be temporarily blocked and all future reservations will be canceled.

A class can be canceled by Tula if there are less than 3 reservations for the session. If a class is canceled, you will receive an automatic email and credits will be credited back to your account.

Cancelation of workshops and multi-day programs

The prices of one-day workshops include €15,- administration costs.
The prices of multi-day programs include €50,- administration costs.

Workshops and programs can be canceled by e-mail up to 7 days before the scheduled workshop.
If you cancel up to 7 days before the start of the workshop, administration costs will be charged. The remaining amount will be refunded.
If you cancel less than 7 days before the start of the course, the full fee will be charged.

Trainings

Tula Trainings are all trainings that are listed separately under the heading Trainings.
Additional conditions apply to Tula Trainings. You can read these here.

Closing days

Tula is closed on King’s Evening, Kings Day, Christmas Eve, First and Second Christmas Day, New Year’s Eve and New Year’s Day.

Health

Students with low/high blood pressure and/or heart conditions are advised not to participate in active yoga classes unless they have written permission from a doctor. In case of doubt, the student should consult a doctor. Students must always notify the studio of any health problems.

Personal possesions

Due to safety concerns, we recommend leaving valuables at home. You can place these items in a safe place in the studio, which also includes the cupboards and coves in the studios. In Tula Bos en Lommer there are lockers for small items such as wallets and telephones.

Tula, the hosts and the teachers are never liable for loss or damage to personal belongings.

Clothing

Students are asked to dress appropriately so that modesty is maintained at all times while practicing yoga.
Underwear, thongs, swimwear, etc. are not considered appropriate attire.

During Aerial Yoga you should always wear a shirt with sleeves that covers the armpits. This is due to hygiene.

Tula is a shoe-free area. All shoes are placed in our shoe rack located at the entrance.

Safety

Because everyone walks barefoot, anything that is breakable and can produce shards is excluded from access to the yoga areas.

​The Tula crew has the right to refuse anyone access to the studio at any time.

Hygiene

Eating is not allowed in the studios.

​Students are not allowed to walk barefoot through the studio if they suffer from athlete’s foot or other contagious foot conditions.

We find personal hygiene important. Overpowering odors, both sweat and perfume, are not appreciated. The Tula crew can contact you about this and ask you to resolve this.

Responsibility Statement

Neither Tula nor the teachers or host are responsible for any injuries or conditions suffered by students. The student must at all times correctly inform the teacher about medical limitations or complaints. If there are any health concerns, we recommend consulting a doctor. If you feel pain during yoga class, stop the exercise and inform the teacher.

If you have any questions, complaints or comments, you can email them to: hello@tulayogastudios.nl, or checkout our complaints procedure.

Privacy & personal data

Tula only stores personal data that is necessary to create an account in the Bsport reservation system. This information is: name and email address. In the case of subscribers whose payment is made by direct debit, Bsport stores the bank details. You can choose to include more information in your account.

The stored data will under no circumstances be shared with third parties.

If someone has not been active at Tula for 6 months, his/her account will be deleted. We can delete an account earlier upon request.

Do you want massive traffic?
Dignissim enim porta aliquam nisi pellentesque. Pulvinar rhoncus magnis turpis sit odio pid pulvinar mattis integer aliquam!
  • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
  • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
  • Montes vutario lacus quis preambul den lacus
  • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
  • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
  • Dualo fitemus lacus quis preambul pat turtulis
* we never share your e-mail with third parties.
KEEP ME POSTED!
Please send me more information about the TULA Yoga Teacher Trainings!