Aanvullende Voorwaarden Stap budget

Op deze pagina staan de aanvullende algemene voorwaarden die gelden voor opleidingen voor wat betreft de financiering gebruik wordt gemaakt van het STAP-budget.

Onze reguliere algemene voorwaarden kun je hier vinden. Op de Tula opleidingen zijn de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) van toepassing. Lees de Algemene voorwaarden voor consumenten hier in het Nederlands en hier in het Engels.

Omschrijving STAP-regeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan gebruikt worden voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Kijk voor alle voorwaarden van het STAP Budget op de STAP-budget informatiepagina van UWV

Annulering

Een inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden als de aanvraag voor STAP-budget niet door UWV wordt toegekend aan de cursist. Cursist dient dit zelf binnen 4 weken na het bericht van UWV via het vesturen van een mail aan hello@tulayogastudios.nl door te geven.

Betaling

Tot €1.000 van de opleidingskosten wordt voldaan door het UWV. Een eventueel restantbedrag wordt door de student, dan wel zijn werkgever, voldaan. De cursist ontvangt hiervoor een aparte factuur van Tula. Deze dient voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Betalingen in termijnen is niet mogelijk.

Annuleren voor aanvang

Tussen het moment van inschrijven voor een training en het indienen van een aanvraag voor STAP-budget bij UWV kan de inschrijving door de cursist ongedaan worden gemaakt, waarmee de overeenkomst kosteloos wordt geannuleerd. Dit kan ook als UWV de aanvraag voor STAP-budget heeft afgewezen. De annulering dient via het versturen van een mail aan hello@tulayogastudios.nl plaats te vinden.

Tussentijds beëindigen studieovereenkomst

Het herroepingsrecht gaat in op het moment dat de inschrijving door Tula definitief wordt bevestigd na goedkeuring door het UWV. Als de herroeping plaatsvindt voor de startdatum, dan vervalt de inschrijving en de subsidie.

Als de herroeping plaatsvindt na de startdatum van de training dan kan dit gevolgen hebben voor de door UWV verstrekte subsidie. Als de training niet wordt gevolgd kan er geen positief bewijs van deelname afgegeven worden. Bij een herroeping na de startdatum zal een eventueel te crediteren bedrag nooit hoger zijn dan het door de cursist aan Tula betaalde bedrag.

Op alle Tula opleidingen zijn de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) van toepassing. Deze kun je hier vinden.

Tussentijds beëindigen van de Studieovereenkomst

Een tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst betekent dat er geen succesvol Bewijs van deelname afgegeven kan worden door Tula. Het UWV kan het subsidiebedrag bij de cursist terugvorderen, en/of u voor een periode uit te sluiten van STAP-budget.

Een eventueel te crediteren bedrag n.a.v. het tussentijds beëindigen zal nooit hoger zijn dan het door de cursist aan Tula betaalde bedrag en de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn van toepassing. Deze kun je hier vinden.

Ruilen en overstappen

Ruilen of overstappen is met behoud van het STAP budget niet mogelijk.

Bewijs van deelname

Na het verstrijken van de einddatum van de training verstrekt Tula een Bewijs van deelname aan UWV. In dit Bewijs van deelname staat het resultaat van het gevolgde opleidingstraject. Dit kan succesvol of niet succesvol zijn. Een succesvol bewijs van deelname wordt in ieder geval afgegeven als de scholing is afgerond met een diploma of certificaat, er een aanwezigheids- of deelnamepercentage van ten minste 80% is geweest of als ten minste 80% van het vereiste aantal opdrachten is behaald.

Als het Bewijs van deelname niet succesvol is kan UWV er toe overgaan het subsidiebedrag bij de cursist terug te vorderen, en/of de cursist voor een periode uit te sluiten van STAP-budget.

Aansprakelijkheid Tula

Tula is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de aanvraag van de cursist bij UWV.
Tula is niet aansprakelijk voor een eventuele terugvordering van de door UWV verstrekte subsidie bij een niet succesvol Bewijs van deelname.

Persoonsgegevens

Tula geeft de gegevens over inschrijvingen voor STAP-opleidingen door aan het UWV. Ook is Tula vanuit de STAP-regeling verplicht informatie over de afronding van de opleiding te delen met het UWV.

Do you want massive traffic?
Dignissim enim porta aliquam nisi pellentesque. Pulvinar rhoncus magnis turpis sit odio pid pulvinar mattis integer aliquam!
  • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
  • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
  • Montes vutario lacus quis preambul den lacus
  • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
  • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
  • Dualo fitemus lacus quis preambul pat turtulis
* we never share your e-mail with third parties.
KEEP ME POSTED!
Please send me more information about the TULA Yoga Teacher Trainings!